LOGOWANIE

Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2016

(Realizacja nagrań studyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2016':

- Który z parametrów korektora parametrycznego ma wpływ na szerokość regulowanego pasma? ........
- Która z przedstawionych cech mikserów fonicznych jest charakterystyczna dla konstrukcji cyfrowych? ........
- Którą kierunkowością powinien charakteryzować się mikrofon, aby zbierał jak najmniejszą ilość przesłuchów? ........
- Wskaż minimalną ilość mikrofonów, którą należy użyć do nagrania na osobne ścieżki każdego instrumentu podstawowego zestawu perkusyjnego (bez blach i hi-hat'u)? ........
- W orkiestrze symfonicznej kotły umieszcza się ........
- Użycie funkcji Snapshots w cyfrowej konsolecie mikserskiej powodu ........
- Który parametr kompresora należy regulować, aby zmienić czas powrotu kompresora do stanu ustalonego? ........
- Szybkość przebiegu arpeggio należy regulować poprzez zmianę paramet ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: