LOGOWANIE

Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2017

(Realizacja nagrań studyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2017':

- Który z wymienionych nośników charakteryzuje się największą prędkością zapisu i odczytu? ........
- Pokrętło AUX w stole mikserskim służy do zmiany ........
- Efekt Dopplera w akustyce to ........
- Który mikrofon, pod względem rozmiaru membrany, najlepiej przenosi dźwięki o ostrych transjentach początkowych? ........
- Która z podanych wartości dobroci (Q) jest wartością, przy której działaniem korektora został objęty najwęższy zakres częstotliwości? ........
- Który z wymienionych formatów systemu Dolby polega na bezstratnym kodowaniu dźwięku i zapisywany jest m.in. na płycie Blu-Ray? ........
- Aby kompresor dynamiki mógł pełnić funkcję limitera, należy w nim ustawić współczynnik kompresji Ratio na wartość ........
- Który z wymienionych elementów nie jest elementem sterującym MIDI? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: