LOGOWANIE

Kwalifikacja MS15 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS15 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który ząb ma odwrotną cechę krzywizny korony? ........
- W której technologii wykorzystywany jest tlenek cyrkonu? ........
- Podczas wykonywania odlewu protezy szkieletowej "przez model" lej uzyskuje się ........
- Dysfunkcja oddychania spowodowana znacznym przerostem migdałków podniebiennych może prowadzić do powstania ........
- Płytę ruchomego aparatu ortodontycznego z tworzywa akrylowego szybkopolimeryzującego należy wykonać metodą ........
- W podstawowej płytce retencyjnej Schwarza należy wykonać ........
- Elementem czynnościowym w aparatach ortodontycznych jest ........
- Wykonując naprawę złamanego na wysokości siekaczy i zniekształconego łuku wargowego w aparacie Andresena należy ten łuk ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: