LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2015

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2015':

- Wskazaniem do wykonania masażu powłok brzusznych jest ........
- Ruch wyprostu w stawie łokciowym jest efektem głównie pracy mięśnia ........
- Do wykonania techniki sprężynowania całej klatki piersiowej podczas masażu segmentarnego, pacjent powinien przyjąć pozycję ........
- W celu zwiększania siły i masy mięśniowej dla utrwalenia efektu masażu izometrycznego należy polecić pacjentowi ćwiczenia ........
- W okresie ustępowania wysiękowego zapalenia opłucnej powinno się wykonać masaż ........
- Przewlekłe zaburzenia czynnościowe narządów wewnętrznych są wskazaniem do zastosowania masażu ........
- Utrzymanie mięśni w optymalnej gotowości do startu to cel masażu ........
- Pacjentce z występującym uczuciem napięcia i niepokoju, należy zastosować masaż z wykorzystaniem olejków aromatycznych w kompozycji ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: