LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2016':

- W ruchu zginania uda w stawie biodrowym współpracują ze sobą mięśnie ........
- Przeciwwskazaniem do wykonania silnego masażu ręcznego jest ........
- Podczas wykonywania drenażu limfatycznego masażysta powinien stosować zasadę ........
- Po zastosowaniu masażu podwodnego całego ciała w ciepłej wodzie należy oczekiwać reakcji ogólnoustrojowej w postaci ........
- Wskaż opis charakteryzujący przebieg kliniczny reumatoidalnego zapalenia stawów. ........
- Zestaw kompleksowych zabiegów terapeutycznych, stosowanych w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w okresie remisji, powinien obejmować: masaż ........
- W przypadku objawu lumbago w wyniku zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych masażysta powinien zastosować masaż ........
- Pacjentowi z objawem promieniowania bólu do podudzia w przebiegu rwy kulszowej, masażysta powinien wykonać zabieg masażu segmentarnego po ocenie zmian odruchowych, opracowując w pierwszej kolejności obszar ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: