LOGOWANIE

Kwalifikacja MS20 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie działań ratowniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS20 - CZERWIEC 2014':

- Prądownica pianowa służy do wytwarzania i podawania piany ........
- Samochód pożarniczy o oznaczeniu taktycznym GB A 2/16 posiada ........
- Gaśnicą typu ABF można gasić ........
- Za pomocą wytwornicy pianowej wytworzono 30 m3piany średniej. Wiedząc, że stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego wynosiło 3% i użyto do niego 6 litrów środka typu FP możnastwierdzić, że liczba spienienia wynosi ........
- Jako neutralizatora związku chemicznego o odczynie kwaśnym możemy użyć ........
- Do sorbentów organicznych nie zaliczamy ........
- Podczas doboru kierunku obalania drzewa należy brać pod uwagę przede wszystkim jego ........
- Pluton ratownictwa chemicznego tworzą zastępy: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: