LOGOWANIE

Kwalifikacja MS20 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie działań ratowniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS20 - STYCZEŃ 2014':

- Zjawisko rozgorzenia może wystąpić w momencie ........
- Kryptonimy okólnikowe stosowane w systemach łączności radiotelefonicznej pracujących na częstotliwościach przydzielonych dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej występują w postaci ........
- Działania gaśnicze podczas pożarów piwnic należy prowadzić ........
- Od którego z wymienionych czynników zależy kolejność ewakuacji ludzi z miejsca zdarzenia podczas działań ratowniczych? ........
- Widząc na chodniku leżącego na brzuchu mężczyznę w wieku ok. 60 lat, należy ........
- Pompa hydrauliczna ratowniczych zestawów hydraulicznych napędzana może być poprzez silniki: ........
- Działko wodno-pianowe DWP 24 posiada wydajność wodną ........
- Na miejscu wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów, po stwierdzeniu plamy paliwa, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: