LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2015

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2015':

- Do przemieszczania się po oddziale 70-letniej podopiecznej po operacji stawu kolanowego, która nie ma zaburzeń równowagi i może opierać się na stopie operowanej kończyny, opiekun powinien zaopatrzyć ją ........
- Do wykonania okładu ciepłego (rozgrzewającego) należy zastosować: 70% alkohol etylowy, dwie warstwy flaneli oraz ........
- Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym, ma trudności z siadaniem. W celu umożliwienia pacjentowi leżącemu przyjęcia pozycji siedzącej na łóżku z opuszczonymi nogami opiekun medyczny powinien ........
- Zapewniając intymność chorej leżącej w łóżku, w trakcie wykonywania toalety jej ciała, opiekun zaspokaja odczuwaną przez pacjentkę potrzebę ........
- Wykonanie zmiany bielizny osobistej opiekun powinien udokumentować ........
- Przed wykonaniem karmienia pacjenta przez zgłębnik, opiekun powinien ułożyć chorego ........
- Jak często należy zmieniać pozycję ułożeniową choremu, który ma trudności w poruszaniu się w obrębie łóżka? ........
- Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: