LOGOWANIE

Kwalifikacja Z4 - PAŹDZIERNIK 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z4 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Zapewnienie osobie samotnej kontaktu z koleżankami z byłej pracy służy zaspokajaniu potrzeb ........
- Których problemów należy się spodziewać u młodego podopiecznego z cukrzycą typu 1? ........
- W przypadku zalegania u podopiecznego wydzieliny w drogach oskrzelowych oklepywanie pleców należy wykonać ........
- Do zabiegu pielęgnacji kończyn dolnych pacjenta unieruchomionego w łóżku należy przygotować: mydło, ręcznik, miskę z wodą, szczoteczkę do paznokci oraz ........
- Zmieniając bieliznę pościelową choremu leżącemu w łóżku, należy zdjętą pościel ........
- Które zachowanie opiekuna jest niewłaściwe w czasie wykonywania toalety całego ciała pacjentki w łóżku? ........
- Wykonując mycie głowy u chorego unieruchomionego w łóżku, należy ułożyć go w pozycji ........
- Pacjentka po wyjęciu wkłucia obwodowego (wenflonu) ma obrzęk i zaczerwienienie na prawym zgięciu łokciowym. W tej sytuacji zmianę koszuli nocnej u chorej opiekun powinien rozpocząć od zdjęcia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.04-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: