LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2016':

- Aby rozpoznać u pacjenta leżącego, z logicznym kontaktem słownym, niezaspokojoną potrzebę wydalania,najlepszymi metodami będą ........
- Toaletę jamy ustnej u pacjentki obłożnie chorej lub nieprzytomnej wykonuje się głównie w celu ........
- W zestawie do wymiany worka na mocz, oprócz czystego worka na tacy, powinny znajdować się co najmniej: ........
- W trakcie rozmowy z 85-letnią, nowoprzyjętą do szpitala pacjentką, opiekun usłyszał, że jej syn często ją bije. Na odsłoniętych częściach ciała pacjentki nie widać uszkodzeń ani siniaków. W tej sytuacji opiekun powinien ........
- Zamocowanie podłączonego do cewnika worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego, może spowodować ........
- O zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, przebywającego w szpitalu, może zadecydować ........
- Pani Janina jest w piątej dobie po przebytym niepowikłanym zawale serca. W celu aktywizacji ruchowej podopieczna powinna stosować przede wszystkim ........
- Drewniane szpatułki użyte podczas wykonywania toalety jamy ustnej u pacjenta obłożnie chorego opiekun powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: