LOGOWANIE

Kwalifikacja Z5 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z5 - STYCZEŃ 2016':

- Przy wsiadaniu do środków komunikacji miejskiej pomocy opiekunki wymaga przede wszystkim podopieczny ........
- Najczęściej popełniany błąd podczas urządzania sypialni osoby poruszającej się o kulach to ........
- U samotnego podopiecznego po udarze niedokrwiennym mózgu występuje niedowład połowiczy prawostronny i problemy z mową. W planie pomocy należy uwzględnić: ........
- Podopieczna z założonym rozrusznikiem serca od trzech dni leży w łóżku z powodu zapalenia oskrzeli. Ma wysoką temperaturę, bardzo się poci, odkrztusza wydzielinę z dróg oddechowych. W ramach opieki nad podopieczną opiekunka nie powinna ........
- Wykonanie pomiaru ciśnienia krwi podopiecznemu, który właśnie wypalił papierosa, opiekun może rozpocząć co najmniej po ........
- W profilaktyce przeciwodleżynowej należy stosować ........
- Okład zimny należy zmieniać co ........
- Podczas wizyty podopiecznej w przychodni lekarskiej lekarz rodzinny wypisał receptę na antybiotyk. Od dnia wystawienia recepty termin jej realizacji nie może przekroczyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.05-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: