LOGOWANIE

Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2017

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2017':

- Podawanie podopiecznej wieczorem przed snem lub rano po przebudzeniu szklanki wody lub łyżki miodu zalanej przegotowaną wodą, wpływa na funkcje organizmu związane z zaspokajaniem potrzeby ........
- W celu umycia krocza podopiecznej niesamodzielnej, leżącej w łóżku opiekunka powinna przygotować basen, mydło, myjkę oraz ........
- Nieprzytomnego podopiecznego z zachowanym oddechem i wyczuwalnym tętnem należy ułożyć w pozycji ........
- Którego środka powinien użyć opiekun do nacierania i oklepywania pleców w celu zapobiegania zapaleniu płuc? ........
- Podopieczny unieruchomiony w łóżku, ze znacznym osłabieniem siły mięśni ma zalecone ćwiczenia izometryczne polegające na wykonywaniu przez ........
- Planując dietę podopiecznemu ze stomią, należy pamiętać, że zwiększoną ilość gazów oraz głośne ich oddawanie powodują takie produkty jak: ........
- Planując formy spędzania czasu wolnego osobie podopiecznej z niezaspokojoną potrzebą afiliacji, opiekunka powinna w szczególności zaproponować ........
- Podopieczny z chorobą Parkinsona może samodzielnie spożywać posiłki, jeżeli zapewni się jemu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: