LOGOWANIE

Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2018':

- U podopiecznego z paraplegią występuje porażenie ........
- Do mycia włosów podopiecznej leżącej w łóżku, opiekunka powinna przygotować: wanienkę pneumatyczną, dwa wiadra, folię oraz ........
- W przypadku omdlenia opiekunka powinna ułożyć poszkodowanego ........
- Podopieczną, która ma duszność należy ułożyć w pozycji ........
- Opiekunka środowiskowa powinna poinstruować podopiecznego, że wykonując ćwiczenia oddechowe należy powietrze nabierać ........
- Podopieczny ma niskie dochody. Po dokonaniu opłat za mieszkanie i media nie wystarcza mu pieniędzy na zakup leków i opału. W tej sytuacji opiekunka środowiskowa powinna pomóc podopiecznemu w napisaniu wniosku o wsparcie w formie ........
- Opiekunka środowiskowa organizując wycieczkę do galerii sztuki i muzeum wykorzystuje w pracy z podopieczną ........
- Opiekunka środowiskowa mobilizując podopiecznego do samodzielnego golenia w celu usunięcia zarostu na twarzy, powinna poinformować go, że używając golarki elektrycznej może być narażony na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: