LOGOWANIE

Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2014':

- Podopieczna porusza się na wózku inwalidzkim i mieszka na pierwszym piętrze w bloku bez windy. Nie może sama opuszczać mieszkania, czuje się osamotniona i brakuje jej kontaktów społecznych. Przyczyną tego stanu są problemy ........
- Opiekun przygotowując plan pomocy osobie starszej powinien w pierwszej kolejności ........
- Aby zapobiec zachłyśnięciu się osoby leżącej podczas podawania napojów, opiekun powinien ........
- Sprawując opiekę nad podopiecznym w terminalnej fazie choroby, opiekun powinien ........
- Opiekun powinien pomagać podopiecznemu w przyjmowaniu leków, dbając o podawanie leków ........
- Opiekun, przygotowując osobę starszą do prowadzenia zdrowego stylu życia, powinien przede wszystkim motywować ją do ........
- Sprawna intelektualnie i samodzielna 70-letnia podopieczna chciałaby rozwijać swoje zainteresowania. Którą z instytucji opiekun powinien zaproponować podopiecznej? ........
- Podopieczna ma bardzo trudną sytuację materialną. Nie starcza jej pieniędzy na leki i żywność. W tej sytuacji, opiekun powinien pomóc podopiecznej w napisaniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: