LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2010


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2010':

- Visitor's card to angielska nazwa karty ........
- Hotele na kołach, służące do przewozu osób i rzeczy, zapewniające noclegi w miejscach gdzie brakuje infrastruktury noclegowej to ........
- Rodzaj umowy, która przewiduje zamówienie miejsc noclegowych z gwarantowanym ich wykorzystaniem, to ........
- SWOT to ........
- Frapować to ........
- Obiekt położony poza obszarem zabudowanym przy szlakach turystycznych świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to ........
- Który z wymienionych skrótów organizacji to Światowa Organizacja Turystyki? ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych dla campingów ustalono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2010