LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2010':

- Visitor's card to angielska nazwa karty ........
- Hotele na kołach, służące do przewozu osób i rzeczy, zapewniające noclegi w miejscach gdzie brakuje infrastruktury noclegowej to ........
- Rodzaj umowy, która przewiduje zamówienie miejsc noclegowych z gwarantowanym ich wykorzystaniem, to ........
- SWOT to ........
- Frapować to ........
- Obiekt położony poza obszarem zabudowanym przy szlakach turystycznych świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to ........
- Który z wymienionych skrótów organizacji to Światowa Organizacja Turystyki? ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych dla campingów ustalono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: