LOGOWANIE

Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2015

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2015':

- Pomocy w ubieraniu się potrzebuje osoba ........
- Dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie pracy opiekuna z podopiecznym jest podpisany ........
- U podopiecznego z epilepsją wystąpił duży napad (grand mal). Udzielając pierwszej pomocy podczas występowania drgawek toniczno-klonicznych należy ........
- Za nadciśnienie tętnicze uznaje się sytuację, gdy wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego są wyższe lub równe ........
- Wskaż sprzęt ortopedyczny, który będzie ułatwieniem funkcjonowania w domu dla podopiecznej z porażeniem kończyn dolnych. ........
- Podopieczna cierpi na przewlekłą chorobę reumatyczną. Z powodu deformacji w obrębie stawów dłoni ma problemy z przygotowaniem i spożyciem posiłków. W celu podtrzymania jej samodzielności w spożywaniu posiłków opiekun powinien zaplanować podanie jej ........
- W celu utrzymania dotychczasowej sprawności manualnej podopiecznej w starszym wieku, opiekun powinien zaproponować jej zajęcia ........
- O który zasiłek może ubiegać się osoba, która nie ma środków finansowych na zakup opału na zimę, a jej dochód nie przekracza tzw. kryterium dochodowego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: