LOGOWANIE

Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2017

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2017':

- Podopieczna mieszka na I piętrze w bloku bez windy, jest sprawna intelektualnie, porusza się na wózku inwalidzkim, niekiedy sąsiedzi pomagają jej podczas wyjścia na spacer. Największym problemem dla tej podopiecznej ........
- Dla podopiecznej z chorobą zwyrodnieniową stawów rąk najbardziej wskazana jest ........
- Który zestaw czynników najbardziej sprzyja powstawaniu miażdżycy tętnic? ........
- W profilaktyce wirusowego zapalenia wątroby typu A u starszych osób istotne jest przede wszystkim ........
- Podopieczna wymaga karmienia w łóżku. Zgodna z metodyką kolejność czynności przygotowujących ją do karmienia to: ........
- Zimne okłady stosuje się w celu ........
- Podopieczna, na emeryturze, sprawna intelektualnie i fizycznie, od jakiegoś czasu ma poczucie osamotnienia i cierpi z powodu braku zajęć. Która forma spędzania wolnego czasu jest dla niej szczególnie wskazana? ........
- Z którym specjalistą należy współpracować, aby uzyskać profesjonalne wskazówki dotyczące usprawniania podopiecznego w związku z występującą u niego afazją ruchową? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: