LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2013

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2013':

- Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje ........
- Do podopiecznego zaopatrzonego w aparat słuchowy należy mówić ........
- U podopiecznej, którą opiekuje się asystent osoby niepełnosprawnej podczas badań profilaktycznych rozpoznano osteoporozę. Najlepszym rodzajem aktywności fizycznej dla tej podopiecznej jest ........
- O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w klatce piersiowej, który ........
- Opiekując się osobą, która ma problemy z utrzymaniem moczu, należy w pierwszej kolejności uwzględnić ........
- Trening budżetowy w terapii zajęciowej należy do grupy treningów kształtujących umiejętności ........
- Zachowania ryzykowne i drogi zakażenia wirusem HIV to: ........
- Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych obywatelowi polskiemu gwarantuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: