LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2014

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2014':

- Asystent pracuje z 34-letnim podopiecznym, który po przebytym wypadku komunikacyjnym otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Przed wypadkiem podopieczny pracował jako kierowca zawodowy. W jakich warunkach może obecnie pracować podopieczny? ........
- Od której z wymienionych czynności asystent powinien rozpocząć pracę z podopiecznym? ........
- Asystent pracujący z osobą z paraplegią, poruszającą się na wózku inwalidzkim, w celu profilaktyki odleżyn powinien zastosować ........
- 68-letni pan Krzysztof porusza się na wózku inwalidzkim. Aktywność podopiecznego można zwiększyć poprzez udział w zajęciach terapeutycznych ........
- Asystent pracuje z panią Marią, chorą na stwardnienie rozsiane. Pragnąc zaktywizować podopieczną, zaplanował spacer. Który z wymienionych warunków musi zostać spełniony, aby zapewnić bezpieczeństwo podopiecznej? ........
- Podstawową zasadą, której powinien przestrzegać asystent pracujący z osobą niepełnosprawną, jest zasada traktowania podopiecznego w sposób ........
- Niepełnosprawna fizycznie pani Helena, mieszka z mężem i córką. Najbliżsi podopiecznej większość czasu spędzają poza domem. Pani Helena czuje się samotna i niepotrzebna. W celu polepszenia relacji w rodzinie, asystent powinien ........
- W celu uzyskania dofinansowania do przeprowadzenia remontu dostosowującego mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, asystent w imieniu podopiecznego powinien złożyć wniosek do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: