LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2016

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2016':

- Podczas rozmowy z sąsiadką podopiecznej asystent dowiedział się, że podopieczna ostatnio nie wykupiła brakujących leków, ponieważ opłaciła rachunek za ogrzewanie. Zaistniała sytuacja świadczy o problemach ........
- Asystent opiekuje się 60-letnią podopieczną, u której występują zmiany zapalne w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych obu rąk, sztywność poranna, odgięcie palców w stronę łokcia, ból utrudniający ruch, stany podgorączkowe. Objawy te świadczą ........
- W jakiej kolejności należy nakładać warstwy okładu ciepłego na skórę podopiecznego? ........
- Podopieczny ze względu na zaostrzenie reumatoidalnego zapalenia stawów, od kilku dni przebywa stale w łóżku. Aby poprawić podopiecznemu wentylację płuc, asystent powinien zaproponować choremu ćwiczenia oddechowe polegające na ........
- Asystent opiekujący się chorą na stwardnienie rozsiane kobietą, otrzymał wsparcie wolontariusza. Które świadczenie nie może być wykonywane przez wolontariusza? ........
- 80-letni mężczyzna z niedowładem połowiczym lewostronnym, z powodu udaru mózgu porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Aby pomóc podopiecznemu bezpiecznie przemieścić się z łóżka na wózek, asystent powinien kolejno: ........
- Podopieczna jest osobą samotną, utrzymującą się z dość niskiej renty. W jej mieszkaniu doszło do uszkodzenia pieca gazowego. Kobieta nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do zakupu nowego urządzenia. W tej sytuacji asystent powinien wesprzeć podopieczną w dostarczeniu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu uzyskania zasiłku ........
- Podopieczny jest uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej. Dochód ze sprzedaży okolicznościowych karnetów wykonanych przez podopiecznych z tej placówki, w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji, powinien być przeznaczany, w porozumieniu z uczestnikami na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: