LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2017

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2017':

- Osoba, która ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, ma niepełnosprawność w stopniu ........
- Podopieczna chorująca na schizofrenię uporczywie twierdzi, że w jej mózgu gnieżdżą się owsiki i lamblie. Wypowiedzi te wskazują na wystąpienie ........
- Worek na mocz osoby leżącej w łóżku, która ma założony cewnik do pęcherza moczowego, powinien być ........
- Ćwiczenia z wykorzystaniem sprężyny lub taśmy gumowej, zalecone podopiecznemu z zespołem bolesnego barku w ostatnim etapie usprawniania, należą do ćwiczeń ........
- Asystent opiekuje się podopiecznym chorym na padaczkę. W ramach przygotowania go do samoopieki asystent powinien poinformować podopiecznego o konieczności ........
- Którą placówkę wsparcia dziennego, umożliwiającą uczestnictwo w rehabilitacji zawodowej i społecznej, należy zaproponować 35-letniemu podopiecznemu chorującemu na schizofrenię? ........
- Barierą architektoniczną dla osoby podopiecznej poruszającej się na wózku inwalidzkim, która mieszka na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego jest brak ........
- Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu radia i telewizji przysługuje osobom ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: