LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - PAŹDZIERNIK 2013

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Zespół Downa zaliczany jest do niepełnosprawności ........
- Punktem wyjścia do opracowywania indywidualnego planu współdziałania z osobą z niepełnosprawnością, powinna być diagnoza ........
- W przypadku wystąpienia nagle pojawiającego się jednostronnego osłabienia lub drętwienia kończyn, opadającego z jednej strony kącika ust, zaburzenia czucia, silnego bólu głowy lub mdłości, niemożności mówienia, zaburzenia rozumienia słów czy utraty przytomności, można podejrzewać u podopiecznego zagrożenie zdrowia i życia spowodowane ........
- Janek, podopieczny z niepełnosprawnością, jest w konflikcie ze swoim bratem na tle partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania, w którym wspólnie przebywają po śmierci rodziców. Aby pomóc w rozwiązaniu tego sporu, asystent powinien ........
- Metoda terapii zajęciowej oparta na wykorzystaniu kontaktu z naturą, określana jest jako ........
- Zawarcie przez asystenta kontraktu z osobą z niepełnosprawnością ma na celu ........
- Instytucją, której celem jest reintegracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferującą specjalny program, w ramach którego uczestnicy odbywają zajęcia terapeutyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców, jest ........
- Który z warunków zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w zakładzie produkcyjnym jest niezgodny z uprawnieniami pracowniczymi przysługującymi osobie z niepełnosprawnością? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: