LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - PAŹDZIERNIK 2016

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Asystent opiekuje się podopieczną, która skarży się na samotność, brakuje jej kontaktów z przyjaciółmi i dalszą rodziną. Zaobserwowane zachowania i wypowiedzi mogą wskazywać na niezaspokojenie potrzeby ........
- W oczekiwaniu na pobranie krwi u podopiecznego wystąpiła nagła utrata przytomności, podczas której stwierdzono słabe tętno, płytki oddech i chłodne kończyny. Zmiany te samoistnie ustąpiły po około 15 sekundach. Opisane objawy świadczą o wystąpieniu ........
- Zabieg oklepywania pleców podopiecznej asystent powinien rozpocząć od ........
- Asystent pomagając niedowidzącemu podopiecznemu w samodzielnym przyjmowaniu doustnych leków zleconych przez lekarza, powinien ........
- Niepełnosprawna podopieczna samotnie wychowuje 13-letniego syna. Chłopiec wagaruje, jest opryskliwy, nie słucha poleceń matki. W tej sytuacji najodpowiedniejszą formą pomocy będzie zaproponowanie rodzinie konsultacji ........
- 14-letnia podopieczna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest nieśmiała, ale bardzo ruchliwa. Zalecane dla podopiecznej zajęcia terapeutyczne to ........
- Wzmożone napięcie mięśniowe, spowolnienie ruchowe, drżenie spoczynkowe, monotonna i zamazana mowa to charakterystyczne objawy ........
- Możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz przyjęcia bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego dopuszcza ustawa ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: