LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - STYCZEŃ 2014

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - STYCZEŃ 2014':

- Osoba z niepełnosprawnością chorująca na stwardnienie rozsiane, poruszająca się o kuli, w ramach spędzania wolnego czasu może ........
- Samotny podopieczny po leczeniu szpitalnym z powodu zawału mięśnia sercowego, wrócił do domu. Aktualnie czuje się dobrze, samodzielnie przyjmuje leki, wychodzi na spacery, ale musi prowadzić oszczędzający tryb życia. Które z wymienionych działań asystenta, w obecnej sytuacji podopiecznego, są niezbędne? ........
- Podopieczny chorujący na cukrzycę podczas spaceru zasłabł, jest blady i spocony. Asystent w celu ratowania zdrowia i życia podopiecznego powinien ........
- Podopieczny cierpiący na zaburzenia afektywne dwubiegunowe od pewnego czasu mówi o założeniu własnej firmy, zaciąga kredyty w bankach, reaguje rozdrażnieniem na próby powstrzymania go od wpłacenia zaliczki na zakup 20 samochodów, nieregularnie się odżywia, nie śpi, nocami wychodzi na dyskoteki, gdzie często wdaje się w bójki. Stan ten może świadczyć o wystąpieniu u mężczyzny ........
- Asystent pracuje z młodą kobietą z niepełnosprawnością, lubiącą muzykę i taniec. Która metoda terapii będzie właściwa dla podopiecznej? ........
- W celu integracji ze społeczeństwem 16-letniego chłopca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze względu na upośledzenie narządu ruchu, asystent powinien zaproponować ........
- Warsztaty terapii zajęciowej mogą realizować świadczenia ........
- Osoba z niepełnosprawnością otrzymała od lekarza zlecenie wykonywania ćwiczeń wolnych. Zgodnie z zasadami wykonywania ćwiczeń wolnych, ćwiczenia te podopieczny powinien wykonywać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: