LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - STYCZEŃ 2015

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - STYCZEŃ 2015':

- Asystent nie powinien pozwolić na samodzielne robienie zakupów osobie ........
- Asystent osoby niepełnosprawnej, opracowując indywidualny plan współdziałania z osobą z niepełnosprawnością, powinien dokonać diagnozy problemów i potrzeb oraz zaplanować działania dostosowane do jej możliwości. Postępując w ten sposób, asystent przestrzega zasady ........
- Podopieczna przez dłuższy czas przebywała w dusznym pomieszczeniu. Pojawiły się u niej zawroty głowy, doszło do krótkotrwałej utraty przytomności, po której nastąpił szybki powrót świadomości. Objawy te mogą wskazywać na ........
- Podopieczna z zaburzeniami psychicznymi ma problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wydatkowaniem pieniędzy. Najwłaściwszym sposobem pomocy podopiecznej jest ........
- Asystent pracuje z 17-letnim Jankiem, który 5 miesięcy temu w wyniku wypadku w górach stał się niepełnosprawny i porusza się na wózku inwalidzkim. Chłopak czuje się odrzucony przez rówieśników, nie akceptuje swojej sytuacji, zaniedbuje szkołę. Jankowi w pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ........
- Pani Anna choruje od 5 lat na stwardnienie rozsiane. Nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, pojawiły się zaburzenia równowagi i niedowidzenie; podopieczna samodzielnie porusza się tylko w obrębie pokoju. Którą formę wsparcia w pierwszej kolejności powinien zaproponować asystent? ........
- Asystent pracuje z osobą z niepełnosprawnością o bardzo niskim dochodzie. W tej sytuacji asystent powinien poinformować podopiecznego, że o pomoc finansową może wystąpić do ........
- Osoba z niepełnosprawnością wymaga przeprowadzenia badań diagnostycznych w szpitalu. Które z wymienionych dokumentów podopiecznego musi posiadać asystent, aby mógł zorganizować takie leczenie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: