LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - WRZESIEŃ 2015

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - WRZESIEŃ 2015':

- Jeżeli 20-letnia osoba z niepełnosprawnością otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, oznacza to, że jej stopień niepełnosprawności został określony jako ........
- Asystent opiekuje się podopieczną, która z powodu znacznej nadwagi ma trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych. W planie pracy z tą osobą asystent powinien uwzględnić ........
- Terminem ataksja określa się ........
- Matę ślizgową asystent powinien zastosować do ........
- W procesie integracji osoby z niepełnosprawnością ważną rolę odgrywa grupa społeczna, która ........
- Zalecanym rodzajem aktywności fizycznej dla podopiecznej, u której rozpoznano osteoporozę, jest ........
- W codziennej pracy z podopiecznym z chorobą Alzheimera asystent powinien uwzględnić trening ........
- Orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia, wydawane jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: