LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2014':

- W kontakcie z podopiecznym terapeuta zajęciowy powinien ........
- W celu jak najpełniejszego poznania opinii podopiecznego na temat jego pobytu w placówce, terapeuta zajęciowy powinien zadawać głównie pytania ........
- Podopieczny w czasie zajęć poinformował terapeutę, że słyszy ja k za oknem wybuchają bomby. Wystąpiły u niego zaburzenia w sferze ........
- W diagnozie terapeutycznej, po etapie gromadzenia danych o pacjencie i jego rodzinie następuje ........
- W indywidualnym planie terapii zajęciowej dla podopiecznego z przykurczem palców dłoni oraz mającego problemy z orientacją przestrzenną, terapeuta powinien umieścić ........
- W scenariuszu zajęć terapeutycznych powinny występować fazy: ........
- Podopieczny zaniedbuje swój wygląd i ma problem z utrzymaniem higieny osobistej. Terapeuta powinien mu zaproponować ........
- W jakim terminie od dnia przyjęcia mieszkańca do domu pomocy społecznej należy przygotować dla niego indywidualny plan wsparcia? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: