LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2014':

- Którą technikę aktywnego słuchania zastosował terapeuta zajęciowy, zwracając się do podopiecznego słowami: “Najważniejszymi kwestiami, które pojawiły się do tej pory w rozmowie są…“? ........
- Który z wymienionych czynników jest barierą komunikacyjną zewnętrzną? ........
- Metoda rozwiązywania konfliktów, polegająca na wypracowaniu korzystnych rozwiązań dla stron konfliktu to metoda ........
- Który styl komunikacji powinien zastosować terapeuta zajęciowy w celu nawiązania i utrzymania prawidłowych relacji z rodziną pacjenta? ........
- W celu jak najpełniejszego poznania opinii podopiecznego na temat jego pobytu w placówce, terapeuta zajęciowy powinien zadawać głównie pytania ........
- Amnezja dotyczy zaburzeń ........
- Podopieczny ma obniżoną sprawność w zakresie motoryki małej i dużej. Występują u niego zaburzenia w sferze ........
- Które z wymienionych potrzeb zalicza się do potrzeb niższego rzędu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2014