LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2015

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2015':

- Styl rozwiązywania konfliktów, polegający na znalezieniu rozwiązania przez częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz adekwatnych ustępstw ze strony partnera, nosi nazwę ........
- Pacjentka przebywająca na oddziale neurologicznym ma trudności z rozpoznawaniem przedmiotów i z opisywaniem przedmiotów z pamięci. Taki rodzaj zaburzeń to ........
- Pan Artur od kilku miesięcy mieszka w domu pomocy społecznej, cały swój wolny czas spędza samotnie w pokoju i maluje pejzaże olejne. W jaki sposób terapeuta może zmotywować podopiecznego do integracji z mieszkańcami domu pomocy społecznej? ........
- Głównym celem terapii zajęciowej dla podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym jest ........
- Terapeuta zauważył, że uczestniczka środowiskowego domu samopomocy typu A kupuje mnóstwo zbędnych rzeczy, a potem pożycza pieniądze od innych, gdyż nie starcza jej na podstawowe artykuły żywnościowe. W tej sytuacji terapeuta powinien zaplanować dla niej trening ........
- Terapeuta zajęciowy pracując z chorą na stwardnienie rozsiane, dla poprawienia funkcji motoryki małej powinien zastosować ........
- Pracownia introligatorska do prowadzenia terapii zajęciowej powinna być wyposażona ........
- W środowiskowym domu samopomocy oceny osiągniętych rezultatów postępowania terapeutycznego w odniesieniu do podopiecznych dokonuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: