LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2016':

- Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego, nazywa się ........
- Działania podejmowane w ramach ergoterapii polegają na ........
- Kompleksowa terapia zajęciowa realizuje cele wyłącznie z zakresu ........
- Albumy z obrazkami i słowa, na które wskazując palcem łatwiej jest coś wyjaśnić i przekazać co ma się do powiedzenia, należy zastosować u chorych ........
- Wskaż receptywną formę teatroterapii ........
- Podopieczny chętnie angażuje się w życie DPS; pomaga w organizacji imprez, jest zainteresowany sprawami dotyczącymi mieszkańców DPS oraz problemami osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowaniem. Aby podopieczny mógł wykorzystać swoje zainteresowania, terapeuta powinien mu zaproponować udział ........
- W terapii ukierunkowanej na usprawnienie małej motoryki 7-letniego chłopca z MPD, należy uwzględnić ........
- Kartę ewaluacji zawierającą polecenie: podkreśl z jaką miną kończysz dzisiejsze zajęcia, terapeuta powinien zastosować w celu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: