LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2016

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2016':

- Którą technikę aktywnego słuchania stosuje terapeuta zajęciowy, zwracając się do podopiecznego słowami Z tego co mówisz rozumiem, że chodziło o … ? ........
- Komunikując się z podopiecznym w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera, terapeuta powinien ........
- Znaczne obniżenie sprawności intelektualnej oraz umiejętności radzenia sobie w otoczeniu u człowieka w podeszłym wieku jest objawem ........
- Potrzeby godności i prestiżu należą do grupy potrzeb ........
- Działania podejmowane w ramach ergoterapii polegają na ........
- Przesadzanie i nawożenie roślin z podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej jest działaniem z zakresu ........
- Którą grupę zaleceń reumatologa powinien stosować terapeuta w stosunku do podopiecznego z reumatoidalnym zapaleniem stawów? ........
- Wskaż główne zadanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2016