LOGOWANIE

Kwalifikacja AU20 - PAŹDZIERNIK 2016

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU20 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Torebka damska kosztowała 350 zł. Jej cenę obniżono o 10%. Ile wynosi cena torebki po obniżce? ........
- Aby optymalnie wykorzystać powierzchnię ekspozycyjną sklepu z bardzo dużą różnorodnością asortymentu, należy ........
- Pieczywo można przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie ........
- Na podstawie danych przedstawionych w tabeli określ rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych towaru X. ........
- Podział lokalu sklepowego na strefę dla sprzedawcy i strefę dla klienta oraz brak bezpośredniego kontaktu klienta z towarem to cechy sprzedaży ........
- Wydawanym przez bank elektronicznym instrumentem płatniczym jest ........
- Ile wynosi cena sprzedaży brutto towaru opodatkowanego 23% stawką podatku VAT, jeżeli cena zakupu netto jest równa 500,00 zł, a marża handlowa 100,00 zł? ........
- Notę korygującą wystawia nabywca towaru, gdy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: