LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - PAŹDZIERNIK 2016

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Jeżeli założy się, że zamówienia klienta mają być realizowane bezpośrednio z magazynu wyrobów gotowych producenta, to należy zastosować model zaopatrzenia materiałowego dla produkcji na ........
- Do transportu różnych postaci wyrobu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wytwórczymi w procesie produkcji niepotokowej stosuje się ........
- Do działań ograniczających ilość "produkowanych" odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia służy organizacja gospodarki odpadami wykorzystująca technikę ........
- Systemem informatycznym, który wykorzystuje do planowania potrzeb materiałowych dane dotyczące stanu zapasów, struktury wyrobu, wymaganego terminu dostaw oraz cyklu wykonania, jest ........
- Który z dokumentów stosuje się do zapisu informacji dotyczących wykonywania poszczególnych operacji technologicznych realizacji zlecenia produkcyjnego? ........
- Oblicz, ile wyniesie miernik płynności produkcji, jeżeli czas pracy na jednej zmianie wynosi 8 godzin, a czas przestoju zarejestrowany w ciągu dwóch zmian danego dnia pracy wyniósł 2 godziny. ........
- Ilu sztuk wyrobu gotowego brakuje do realizacji prognozy sprzedaży? ........
- Stosując zasadę ustalania wielkości partii dostawy w oparciu o formułę Wilsona można zastosować metody uzupełniania zapasów ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - PAŹDZIERNIK 2016