LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019':

- Która spośród zaprezentowanych grup zawiera przykłady tylko odpadów przemysłowych? ........
- Powyższy rysunek przedstawia ........
- W przedsiębiorstwie produkcyjnym, pracującym 200 dni w roku, roczna sprzedaż wyniosła 8 000 szt. Średni zapas w tym czasie kształtował się na poziomie 400 szt. Oblicz wskaźnik rotacji zapasów. ........
- Który znak należy umieścić na opakowaniu zawierającym towary szybko psujące się? ........
- Na terminal kontenerowy transportem kolejowym dostarczono 16 kontenerów. Jaki będzie całkowity koszt manipulacji* i składowania tych kontenerów na terminalu przez 16 dni? ........
- Wybierz najtańszego kontrahenta, który zrealizuje sprzedaż i dostawę 3 500 szt. płyt gipsowo-kartonowych na podstawie zamieszczonych cenników. ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Jednostkowa cena brutto wyrobu gotowego opodatkowanego 23% stawką VAT wynosi 120,00 zł. Oblicz jednostkową cenę netto wyrobu gotowego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.22-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: