LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - PAŹDZIERNIK 2013

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Który z podanych harmonogramów czasu pracy kierowcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami? ........
- Firma transportowa otrzymała zlecenie przewozu mleka od producentów do przetwórni. W celu realizacji zlecenia, powinna zastosować naczepę przedstawioną na zdjęciu ........
- Electronic Data Interchange to ........
- Samochód ciężarowy przewiózł towar na odległość 270 km. Czas jazdy wynosił 4 h, a czas postojów 1 h. Jaka była prędkość eksploatacyjna samochodu? ........
- Jaki będzie koszt realizacji usługi kompletowania i transportu mebli firmy IKAR, jeżeli waga towaru wynosi 550 kg, a transport odbędzie się do strefy B? ........
- Firma produkująca farby dostarcza produkty z magazynu centralnego zlokalizowanego w południowo –zachodniej części kraju do magazynów regionalnych według poniższego schematu. Jaki modelorganizowania zadań transportowych stosuje firma? ........
- Do przeładunku z wagonów kolejowych na statek rur o długości 25 m, średnicy 4 metrów i masie 50 ton, należy zastosować urządzenie typu ........
- Jaki będzie koszt wynajmu wózka widłowego o napędzie spalinowym i udźwigu 4 ton na okres 20 dni? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: