LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018':

- Dane dotyczące usytuowania na terenie budowy składowisk materiałów budowlanych i ich powierzchni zawarte są w ........
- Pod budynek podpiwniczony, którego wymiary w rzucie wynoszą 10,5 × 14,0 m, należy wykonać wykop ........
- Której z maszyn należy użyć podczas wykonywania robót ziemnych polegających na skrawaniu gruntu cienkimi warstwami na dużej powierzchni i przemieszczaniu go na niewielkie odległości do 60 cm? ........
- Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie części analitycznej harmonogramu ogólnego robót oblicz liczbę dni pracy dwóch koparek przedsiębiernych. ........
- Który ze sposobów obniżenia niekorzystnego dla fundamentów budynku wysokiego poziomu wód gruntowych przedstawiono na rysunku? ........
- Który etap wykonywania stropów gęstożebrowych przedstawiono na rysunku? ........
- Przedstawioną na rysunku tymczasową konstrukcję złożoną z elementów wielokrotnego użytku stosuje się ........
- Cyfrą 4 na rysunku więźby dachowej oznaczono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018