LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018':

- Dane dotyczące usytuowania na terenie budowy składowisk materiałów budowlanych i ich powierzchni zawarte są w ........
- Pod budynek podpiwniczony, którego wymiary w rzucie wynoszą 10,5 × 14,0 m, należy wykonać wykop ........
- Której z maszyn należy użyć podczas wykonywania robót ziemnych polegających na skrawaniu gruntu cienkimi warstwami na dużej powierzchni i przemieszczaniu go na niewielkie odległości do 60 cm? ........
- Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie części analitycznej harmonogramu ogólnego robót oblicz liczbę dni pracy dwóch koparek przedsiębiernych. ........
- Który ze sposobów obniżenia niekorzystnego dla fundamentów budynku wysokiego poziomu wód gruntowych przedstawiono na rysunku? ........
- Który etap wykonywania stropów gęstożebrowych przedstawiono na rysunku? ........
- Przedstawioną na rysunku tymczasową konstrukcję złożoną z elementów wielokrotnego użytku stosuje się ........
- Cyfrą 4 na rysunku więźby dachowej oznaczono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2018