LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjeździe na plac budowy musi być podana informacja dotycząca ........
- Korzystając z przedstawionej specyfikacji technicznej określ zagłębienie buławy wibratora wgłębnego w zagęszczaną warstwę mieszanki betonowej oraz czas wibrowania w jednym miejscu. ........
- Przedstawione na rysunku ławy ciesielskie służą do ........
- Metalowe profile obwodowe konstrukcji ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych należy połączyć z konstrukcją budynku za pomocą ........
- Jeżeli układ zbrojenia żelbetowego monolitycznego słupa wykonywanego w deskowaniu stalowym nie pozwala na zastosowanie wibratora buławowego, to do zagęszczenia mieszanki betonowej należy użyć ........
- Podczas układania płytek ceramicznych nadmiar zaprawy spoinującej należy usunąć przy użyciu ........
- Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić okresową kontrolę ........
- Którym z urządzeń może być podawana mieszanka betonowa na duże odległości zarówno w poziomie, jak i w pionie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: