LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017':

- Zagospodarowanie terenu budowy powinno odbywać się w określonej kolejności. Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem robót budowlanych powinno być ........
- Na którym rysunku przedstawiono zabezpieczenie ścian wykopu wykonanego w gruncie nawodnionym za pomocą ścianki szczelinowej z profili stalowych Larssena? ........
- Na którym rysunku przedstawiono narzędzie służące do ręcznego odspajania gruntu? ........
- Na podstawie fragmentu harmonogramu ogólnego budowy określ, ile dni roboczych będzie pracowała koparka przy wykonywaniu robót ziemnych. ........
- Na podstawie rzutu klatki schodowej określ, ile wynosi szerokość stopnia. ........
- Na rysunku przedstawiono prefabrykat do wykonania stropu ........
- Na rysunku przedstawiono schody żelbetowe monolityczne ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie elementów stalowych za pomocą spoiny ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017