LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017':

- Zagospodarowanie terenu budowy powinno odbywać się w określonej kolejności. Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem robót budowlanych powinno być ........
- Na którym rysunku przedstawiono zabezpieczenie ścian wykopu wykonanego w gruncie nawodnionym za pomocą ścianki szczelinowej z profili stalowych Larssena? ........
- Na którym rysunku przedstawiono narzędzie służące do ręcznego odspajania gruntu? ........
- Na podstawie fragmentu harmonogramu ogólnego budowy określ, ile dni roboczych będzie pracowała koparka przy wykonywaniu robót ziemnych. ........
- Na podstawie rzutu klatki schodowej określ, ile wynosi szerokość stopnia. ........
- Na rysunku przedstawiono prefabrykat do wykonania stropu ........
- Na rysunku przedstawiono schody żelbetowe monolityczne ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie elementów stalowych za pomocą spoiny ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2017