LOGOWANIE

Kwalifikacja E12 - CZERWIEC 2018

(Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E12 - CZERWIEC 2018':

- Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora ........
- Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze ........
- W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń ........
- Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows? ........
- Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia ........
- Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja ........
- Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony w interfejsy: ........
- Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.12-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: