LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2018

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2018':

- Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze ........
- W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru ........
- Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do ........
- Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony w interfejsy: ........
- Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją ........
- Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu ........
- Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest ........
- Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.08-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: