LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019':

- Użytkownik notebooka chce w jego wnętrzu zamontować drugi dysk twardy. Notebook jest wyposażony tylko w jedną zatokę dla HDD. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie dysku wyposażonego w interfejs ........
- Analiza wyświetlonych przez program danych, pozwala stwierdzić, że ........
- Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest

sudo passwd -n 1 -x 5 test

........
- Zapis "10 W" w dokumentacji technicznej głośnika komputerowego odnosi się do jego ........
- Karta dźwiękowa umożliwiająca odtworzenie pliku zapisanego w formacie MP3 powinna być wyposażona w układ ........
- Program służący do diagnozy komputera wyświetlił komunikat NIC ERROR. Komunikat ten oznacza awarię karty ........
- Przedstawioną diagnostykę systemu Linux można zrealizować za pomocą polecenia ........
- W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.08-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: