LOGOWANIE

Kwalifikacja E13 - PAŹDZIERNIK 2016

(Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E13 - PAŹDZIERNIK 2016':

- W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli? ........
- Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej? ........
- Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem ........
- Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać ........
- Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach? ........
- Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla ........
- Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B. ........
- Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.13-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: