LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - CZERWIEC 2017

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - CZERWIEC 2017':

- Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować ........
- W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy ........
- W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika. ........
- Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest ........
- W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE ........
- Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem ........
- W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą ........
- Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: