LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2017

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2017':

- W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu ........
- Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.pngnie zostanie odnaleziony, przeglądarka ........
- W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu ........
- Zapis CSS postaci:

sprawi, że na stronie internetowej

........
- W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy ........
- Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać ........
- Dana jest tabela książki z polami: tytuł, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać: ........
- Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci, wiele po stronie Zamowienia, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: