LOGOWANIE

Kwalifikacja EE21 - PAŹDZIERNIK 2013

(Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE21 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Aby spowodować wysunięcie tłoku A1 należy ........
- Prądnica tachometryczna służy do pomiaru ........
- Na tabliczce znamionowej podłączonego do układu zasilacza umieszczony jest zapis: INPUT 100-240 VAC; OUTPUT 12 VDC. Oznacza, to, że układ zasilany jest napięciem ........
- Najbardziej rozpowszechnioną grupą hydraulicznych cieczy roboczych są ........
- W układzie połączonym jak na schemacie woltomierz mierzy ........
- Do pomiaru rezystancji izolacji w urządzeniach mechatronicznych wykorzystuje się ........
- Na rysunku zamieszczono wygląd i symbol graficzny zaworu, który uległ uszkodzeniu. Korzystając z informacji zamieszczonej w ramce, zaznacz poprawny kod zamówienia nowego egzemplarza. ........
- Zmniejszenie błędu statycznego, skrócenie czasu reakcji, pogorszenie jakości regulacji przy mniejszych częstotliwościach, wzmocnienie szumów przetwornika pomiarowego charakteryzuje działanieregulatora ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: