LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019':

- Zastosowanie przepracowanych olejów jako surowca w celu produkcji wysokiej klasy paliw nazywa się ........
- Jeżeli wartość zapasu w kolejnych kwartałach kształtuje się na poziomie: I kw. – 14 500,00 zł, II kw. – 10 200,00 zł, III kw. – 12 800,00 zł i IV kw. – 9 600,00 zł, to rzeczywisty zapas przeciętny w magazynie wynosi ........
- Który środek transportu wewnętrznego charakteryzuje się przerywanym ruchem i nieograniczonym obszarem działania? ........
- Działania magazynu polegające na sortowaniu, zestawieniu, zapakowaniu i oznaczeniu towaru zgodnie z wymaganiami klienta to realizacja usługi ........
- Wózek widłowy obsługujący jedną paletową jednostkę ładunkową (pjł) pokonuje odległość 300 m z prędkością 15 km/h. Ile wyniesie czas pracy wózka obsługującego 200 pjł na tym samym odcinku? ........
- Zarządzanie zapasami przez dostawcę w łańcuchu dostaw to strategia ........
- Porównywanie procesów o charakterze uniwersalnym, które wyglądają podobnie w wielu organizacjach, niezależnie od dziedziny ich działalności, np. obsługa klienta, to koncepcja ........
- Producent za wytworzenie jednego wyrobu ponosi koszt 30,00 zł i stosuje 20% narzut zysku, liczony od kosztu wytworzenia. Ile wyniesie jednostkowa cena sprzedaży tego towaru w hurtowni, która stosuje dodatkowo 25% marżę? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.22-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: