LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2019

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2019':

- Ile czasu zajmie przewiezienie ładunku na odległość 200 m przez wózek widłowy, który porusza się ze średnią prędkością 12 km/h? ........
- Z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd, który w ciągu 2 godzin i 30 minut pokonał odległość 175 km? ........
- W tabeli zamieszczono przykładowe numery rozpoznawcze zagrożenia oraz ich znaczenie. Wskaż, która ciecz znajduje się w cysternie przedstawionej na rysunku zgodnie z umieszczoną na niej tablicą ADR. ........
- Stację nadania i stację przeznaczenia towaru podaje się w liście przewozowym ........
- Ile wyniesie cena jednostkowa netto przewozu ładunku na odległość 1 km, jeżeli za przewóz ładunku na odległość 200 km przewoźnik wystawił fakturę na kwotę 861,00 zł brutto, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT? ........
- Ile sztuk puszek z farbą dostarczono do odbiorcy w dwóch naczepach, do których załadowano po 80 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) sformowanych z 8 kartonów każda, jeżeli jeden karton zawierał 4 puszki? ........
- Środek transportu wodnego przestawiony na rysunku to ........
- Korzystając z cennika, oblicz koszt formowania 20 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z materiałami niebezpiecznymi i ich przeładunku z placu na naczepę, jeżeli każda pjł waży po 500 kg. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.32-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: