LOGOWANIE

Kwalifikacja AU63 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i prowadzenie archiwum)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU63 - STYCZEŃ 2019':

- W pomieszczeniu magazynu archiwum zakładowego maksymalne natężenie światła zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku powinno wynosić ........
- Metadaną opisującą dokument elektroniczny w systemie EZD nie jest ........
- W jednolitym rzeczowym wykazie akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy hasła klasyfikacyjne: "Staże zawodowe"; "Wolontariat"; "Praktyki" określane będą następującymi symbolami klasyfikacyjnymi

Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – fragment

........
- Zamieszczony w ramce tekst to fragment ........
- Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego następuje w trybie i na warunkach określonych ........
- Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku za bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt, odpowiada ........
- W archiwum zakładowym przeglądu nośników danych dokonuje się nie rzadziej niż raz na ........
- W jakim terminie dyrektor właściwego archiwum państwowego ma obowiązek zawiadomić kierownika jednostki organizacyjnej o kontroli? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU63 - STYCZEŃ 2019