LOGOWANIE

Kwalifikacja AU4 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja środków transportu drogowego)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU4 - STYCZEŃ 2019':

- Układ ASR ........
- Na podstawie wartości wskaźnika TWI ocenia się stan techniczny ........
- Zgodnie z zamieszczonymi w tabeli danymi dotyczącymi dokumentacji samochodu, płyn w układzie chłodzenia silnika należy wymieniać co ........
- Przedstawiony na rysunku znak "G" na pojeździe oznacza, że pojazd ........
- Do blokowania dużych beli papieru należy użyć ........
- Do czasu pracy kierowcy należy wliczyć ........
- W planie pracy kierowcy, wykonującego przewozy regularne do 50 km, należy zamieścić ........
- Umowa ATP reguluje wymagania dotyczące przewozu ładunków ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.04-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: